Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

WEBMED BY EUROMEDIC WEBSHOP

Hatályba lépés: 2022. január 1.

1.           BEVEZETŐ

 

1.1.       Jelen dokumentum („ÁSZF”) tartalmazza a EUROMEDIC TRADING Kft. (székhely: 1051 Budapest, Dorottya u 1.), mint szolgáltató („Szolgáltató”) által üzemeltetett és a www.webmed.hu cím alatt elérhető webáruház („Webáruház” vagy „Webshop”) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló („Vásárló”) és a Szolgáltató (Vásárló és Szolgáltató a továbbiakban együttesen: „Felek”) jogait és kötelezettségeit, azaz a távollévők között létrejövő termék adás-vételi szerződés tartalmát. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Webáruházon keresztül bonyolódik. A Szolgáltató a Webáruházon keresztül az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel biztosít szolgáltatásokat, így vásárlási lehetőséget a Webáruházban elérhető termékek tekintetében a Vásárló részére.

 

1.2.       A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés elektronikus formátumban iktatásra kerül, írásbeli szerződésnek minősül, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

 

1.3.       A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül irányadóak. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog és különösen az alábbi jogszabályok irányadóak:

·      1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

·      2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.);

·      2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

·      151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

·      45/2014. (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól; 

·      19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;

·      373/2021. (VI. 30.) Kormányrendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól.

 

1.4.       Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható a következő weboldalról: www.webmed.hu/aszf

 

1.5.       Tájékoztatjuk Önt, hogy az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeken állunk rendelkezésére.

 

2.           SZOLGÁLTATÓ, IMPRESSZUM

 

2.1.       Szolgáltató

Név: EUROMEDIC TRADING Kft.

Székhely: 1051 Budapest, Dorottya u 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-463541

Adószám: 12077571-2-41

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

2.2.       Ügyfélszolgálat elérhetőségei

Hétfő – Csütörtök: 08.30 – 17.00

Péntek: 08.30 – 14.30

Telefon: +36301850902 vagy +36305156307

E-mail: info@webmed.hu

Facebook: www.facebook.com/WebmedWebaruhaz

 

2.3.       Logisztikai központ elérhetőségei

Cím: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 36-40.

Nyitvatartási idő: H-CS: 8:30-17:00, P: 8:30-14:30

 

2.4.       Tárhelyszolgáltató

Név: Shoprenter Kft.

Székhely:4028 Debrecen, Kassai út 129.

Telefon: +36-1/234-5012

E-mail: info@shoprenter.hu

 

3.           A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA

 

3.1.       Ön a Webáruház használatával, illetve a vásárlásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, tudomásul veszi és elfogadja az abban foglaltakat. A Webáruházban történő vásárlás feltétele a jelen ÁSZF elfogadása a létrejövő egyedi szerződés elválaszthatatlan részeként. A Szolgáltató technikai eszközök útján biztosítja, hogy a Webáruházban létrejövő vásárlásokat megelőzően beszerezze a Vásárló kifejezett nyilatkozatát a jelen ÁSZF elfogadása tárgyában. Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 

3.2.       Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. A Szolgáltatónak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja, illetve kiderítse, ki kezdeményezte az online tranzakciót felhasználóként, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.

 

3.3.       A Vásárló a regisztrálással szavatolja, amely nyilatkozatát a vásárlással meg is erősíti, hogy az általa közölt információ (személyes adat, céginformáció stb.) mindenben megfelel a valóságnak, a korábbiakban rögzített adatait amennyiben szükséges, módosította, továbbá a Webáruházban tett valamennyi nyilatkozatot az arra jogosult, illetőleg nyilatkozattételre jogosult személy, személyek tették meg. Ezen szavatossági nyilatkozat valótlanságából eredő bármilyen következményért a Vásárló teljes körű felelősséggel és helytállási kötelezettséggel tartozik a Szolgáltató felé.

 

3.4.       A Szolgáltató a fentiek alapján joggal feltételezheti, hogy a Vásárló mindenkor a valóságnak megfelelő és teljes körű információt szolgáltatott a Szolgáltató részére. Amennyiben azonban a Szolgáltató oldalán kétely merül fel a szolgáltatott adatok, megtett nyilatkozatok valóságtartalmával, teljeskörűségével kapcsolatosan, úgy Vásárlótól pótlólagos nyilatkozatokat, igazolásokat, adatokat kérhet. Ebben az esetben e pótlólagos információszolgáltatás megtörténtéig a Szolgáltató jogosult felfüggeszteni, illetőleg korlátozni a Vásárló weboldalon keresztüli vásárlási jogosultságát.

 

3.5.       A Vásárló a rendeltetésellenes használatból eredő, Szolgáltató által elszenvedett esetleges kárt a Szolgáltató felé megtéríteni köteles a magyar jog általános szabályai szerint.

 

3.6.       A Vásárlónak megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van a Vásárló által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése módosítását. A hibás rendelés módosítását a megrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti a Szolgáltató felé.

 

3.7.       A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be, illetőleg azért, ha az oldal átmenetileg nem elérhető a Vásárló részére. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

3.8.       A kiszolgáló HTTP Strict Transport Security-t használ SSL stripping ellen. A biztonsági mentések automatikusak, emberi beavatkozás nélküliek, az adatok nem kerülnek sem felhasználásra, sem elemzésre. Az adatok visszaállítása emberi beavatkozást igényel, de adatok elemzésére és felhasználására itt sem kerül sor. A Webáruházat kiszolgáló szerver 24 órában őrzött szerverteremben található, amelyhez a hozzáférést kötelező személyi igazolvány ellenőrzés után biztosítják. A gépre történő rendszergazdai belépéshez kétfaktoros azonosítás szükséges és kizárólag titkosított csatornán lehetséges. A Webáruház valamennyi ismert böngésző legújabb verziójával kompatibilis.

 

3.9.       A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy szerződéses kötelezettségeit teljesítse. Ugyanakkor, a Szolgáltató nem felelős semmilyen, a Webáruház és a Webáruházon keresztüli megrendelés megadásának elmaradásából, késéséből vagy hiányosságaiból, illetőleg annak elfogadásának elmaradásából eredő azon hibákért, amely rajta kívül álló, elháríthatatlan körülmény miatt következett be. Ilyen ok miatt bekövetkezett késedelem esetén a kötelezettségét a lehető legrövidebb időn belül vállalja teljesíteni.

 

3.10.    A Webáruházban feltüntetett képek kizárólag illusztrációk. Ezért elképzelhető, hogy a termék a valóságban eltérően néz ki. Az ebből eredő következményekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

 

3.11.    Amennyiben a Webáruházban elérhető valamely termék vagy szolgáltatás vonatkozásában az ÁSZF-ben rögzítettektől eltérő feltételek alkalmazandóak, azt az adott terméknél, szolgáltatásnál közlésre kerül. Ebben az esetben az ÁSZF ezen eltérő feltételekkel együtt alkalmazandóak.

 

3.12.    Minden jog fenntartva. A weboldalon található szövegek, képek, grafikák, hanganyag, animációk és videók, valamint ezek elrendezése szerzői jogvédelem és más vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll, személyes használatot meghaladó mértékű, bármely formában történő felhasználása kizárólag a jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélyével vagy a lentebb rögzített hivatkozási keretek között lehetséges. A weboldal tartalmát tilos kereskedelmi céllal sokszorosítani, terjeszteni, megváltoztatni, illetve harmadik feleknek továbbadni. A weboldal olyan anyagokat is tartalmazhat, amely harmadik felek szerzői jogi védelme alá tartoznak. További rendelkezésig a weboldalon található minden védjegy (pl. logó, embléma, szlogen) oltalom alatt áll, az a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

3.13.    Ezt a weboldalt a lehető legnagyobb gondossággal állították össze. Az információk pontossága és helyessége ennek ellenére nem garantálható. Ezúton kizárunk minden felelősséget bármilyen közvetett vagy közvetlen kárral kapcsolatban, amely e weboldal felhasználása nyomán keletkezik, kivéve, ha azok a Szolgáltató szándékos cselekedetének vagy súlyos gondatlanságának következményei. A weboldalhoz való hozzáféréssel, annak használatával, használatra képtelen állapotával, vagy a weboldal nem megfelelő működésével, esetleges hiányosságával, üzemzavarával, információtovábbítási késedelmével, illetve az ott megjelentetett információk, illetve anyagok felhasználásával a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Jelen weboldal linkeket tartalmaz olyan honlapokhoz, melyek nem állnak a Szolgáltató ellenőrzése alatt. A linkekkel kapcsolt honlap tartalmáért nem vállaljuk a felelősséget. A Szolgáltató ezeket a linkeket csak a szórakoztatás kedvéért biztosítja, és a link feltüntetése nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató jóváhagyja a linkelt honlapot.

 

4.           A VÁSÁRLÁS MENETE

 

4.1.       REGISZTRÁCIÓ

 

4.1.1.      A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult. A regisztráció során létrehozott fiókjában szereplő adatokat bejelentkezés után bármikor megtekintheti vagy módosíthatja, személyes adatait a későbbiekben bármikor egészben is törölheti. A személyes adatok törlését a Vásárlónak külön úton kell kérvényeznie, az nem jár együtt a regisztráció törlésével. Fontos, az esetleges adatváltozások átvezetését a következő vásárlást megelőzően végezze el!

 

4.1.2.      A Szolgáltató a Webáruházban ingyenes regisztrációs lehetőséget biztosít a Vásárlók részére a Webáruházban történő vásárlás érdekében. A regisztráció során a Vásárló felelős azért, hogy a valóságnak megfelelő adatokat közöljön, illetőleg nyilatkozatokat tegyen. A regisztráló Vásárló a regisztrációval szavatolja, hogy az általa megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, a Vásárló teljes körű képviseleti joggal, illetőleg felhatalmazással rendelkezik arra, hogy vásároljon és a vásárlás véglegesítése érdekében rá vonatkozó kötelező érvényű nyilatkozatokat, mint érvényes kötelezettségvállalást tegyen. A regisztrálással a Vásárló elismeri, hogy az ÁSZF tartalmát teljeskörűen megismerte, megértette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el és vállalja, hogy annak mindenkori módosításait is figyelemmel kíséri.

 

4.1.3.      A regisztrálást követően a Szolgáltató nyilvántartási rendszerében rögzíti a Vásárlónak a regisztrációkor megadott adatait, amelyet követően a Szolgáltató egy visszaigazoló e-mailt küld a Vásárló által megadott e-mail címre. A sikeres regisztrációhoz szükséges, hogy az ezen visszaigazoló e-mailben közölt linkre kattintva a regisztráció megerősítésre kerüljön. A regisztráció megerősítésére a visszaigazoló e-mail megküldésétől számított 7 napig van lehetőség, ezt követően a regisztráció törlésre kerül és ismételt regisztráció megtétele szükséges.

 

4.1.4.      A Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztrált adataiban bekövetkezett bármilyen változásról haladéktalanul írásban (e-mailen) értesíti a Szolgáltatót. Ennek elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő következményekért a Szolgáltató nem felelős.

 

4.1.5.      A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a regisztrációt törölje vagy a regisztrációt inaktívvá tegye. Erre különösen az alábbi esetekben kerülhet sor:

 

·        ha a Vásárló megszegi az ÁSZF-ben foglaltakat;

·        a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Vásárló olyan magatartást tanúsít, amely jogszabályba ütközik;

·        a Vásárló rosszhiszemű magatartást folytat;

·        a Vásárló magatartása sérti vagy veszélyezteti a Szolgáltató jóhírét, vagy a Webáruházban elérhető szolgáltatások minőségével kapcsolatos megítélést.

 

4.1.6.      A Vásárló a Szolgáltató általi törlése vagy inaktiválása esetén a Szolgáltatóval szemben semmiféle igénnyel nem élhet, a Szolgáltatóval szemben követelést (akár a regisztráció újra aktiválására) nem támaszthat.

 

4.1.7.      A Vásárló a regisztrációt követően bármikor, indokolás nélkül, írásban kérheti a Szolgáltatótól a regisztrációjának a törlését, illetőleg inaktívvá tételét a Webáruházon keresztül. A Vásárló vásárlási lehetősége a Vásárló Szolgáltató általi törlésével, illetőleg inaktívvá tételével szűnik meg. A Vásárló tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a törlésig, illetőleg inaktívvá tételéig a Szolgáltató által befogadott, sikeres megrendelései érvényes kötelezettséget jelentenek a Szolgáltató és a Vásárló között.

 

4.1.8.      A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy attól függően, hogy a Vásárló milyen minőségben (professzionális felhasználó, kedvezményezetti körbe tartozó felhasználó, lakossági felhasználó, magánszemély vagy társaság) regisztrál, eltérő szolgáltatások elérhetőségét biztosítsa, beleértve az eltérő termékkört, illetőleg árakat, egyéb feltételeket.

 

4.1.9.      Mivel a megadott e-mail cím és a jelszó a Vásárlót azonosítja, és ez alapján a Webáruházban, továbbá a Webáruházban tett bármilyen nyilatkozata a Vásárló érvényes és kikényszeríthető jognyilatkozata, így a Vásárlónak fokozott gondossággal kötelessége eljárni annak érdekében, hogy a login név és a jelszó megfelelő módon kerüljön kiválasztásra és hogy illetéktelenek tudomására ne jusson. A login név és jelszó illetéktelenek általi felhasználásból eredő következményekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

 

4.1.10.   Magánszemélyekre vonatkozó további feltételek: Amennyiben a Vásárló magánszemélyként regisztrál, a következő adatokat kötelező jelleggel szükséges megadnia: név, cím, e-mail cím, telefonszám, jelszó. A regisztráció során feltüntetett további adatok megadása nem kötelező, azonban a Szolgáltatóval fennálló együttműködés során segítséget jelenthet. A magánszemélyek esetében a regisztráció sikerességéhez szükséges, hogy a Vásárló elfogadja az adatvédelmi rendelkezéseket is és hozzájáruljon ahhoz, hogy a Szolgáltató a megadott személyes adatait a közöttük fennálló együttműködéssel összefüggésben kezelje, továbbá továbbítsa a rendszerüzemeltetés, számlázás és a szállítás érdekében. Magánszemély esetében a regisztrált személy, mint Vásárló a regisztrációval elismeri, hogy saját maga regisztrál és a megadott login nevet és jelszót bizalmasan kezeli, harmadik fél számára ahhoz hozzáférést nem biztosít a Webáruházban, valamint a Webáruházban kizárólag ő személyesen teszi meg a nyilatkozatokat, mint esetében megtett érvényes kötelezettségvállalásokat. Egyéni vállalkozó esetében a nem magánszemélyekre vonatkozó szabályok alkalmazandóak.

 

4.1.11.   Nem magánszemélyekre (gazdálkodó szervezetek, egyéb jogi személyek, más szervezetek) vonatkozó további feltételek: Amennyiben a Vásárló nem magánszemélyként regisztrál, a következő adatokat kötelező jelleggel szükséges megadnia: (cég)név, székhely, adószám, név, e-mail cím, telefonszám, jelszó. A regisztráció során feltüntetett további adatok megadása nem kötelező, azonban a Szolgáltatóval fennálló együttműködés során segítséget jelenthet. A nem magánszemélyek esetében a regisztráció sikerességéhez szükséges, hogy a Vásárló képviselője a regisztrálással egyben elfogadja az adatvédelmi rendelkezéseket is és hozzájáruljon ahhoz, hogy a Szolgáltató a megadott személyes adatait a közöttük fennálló együttműködéssel összefüggésben kezelje, továbbá továbbítsa a rendszerüzemeltetés, számlázás érdekében. A Vásárló regisztrálásakor eljáró személy a regisztrációval elismeri, hogy a Vásárló képviseletére és így a regisztrálásra feljogosított személyi és a megadott login nevet és jelszót bizalmasan kezeli, harmadik fél számára ahhoz hozzáférést nem biztosít a Webáruházban, valamint a Webáruházban kizárólag a Vásárló által felhatalmazottként személyesen teszi meg a nyilatkozatokat, mint esetében megtett érvényes kötelezettségvállalásokat. Amennyire a Vásárló nevében a képviselet gyakorlására együttesen kerülhet sor, úgy a fenti nyilatkozat megtétele úgy minősül, hogy mindegyik képviselő együttesen tette meg azt.

 

4.1.12.   Professzionális Vásárlókra vonatkozó további rendelkezések: Amennyiben a Vásárló olyan személy, amely a Webáruházban elérhető termékeket a szakmai tevékenységével összefüggésben használja fel, úgy ezt a regisztrációkor köteles jelölni. Abban az esetben, ha a Vásárló professzionális vásárlóként regisztrál, ezzel egyben szavatolja a Szolgáltató felé, hogy ezen nyilatkozata a valóságnak megfelel és ezért a Szolgáltató felé teljes körű felelősséggel és helytállási kötelezettséggel tartozik. A Professzionális Vásárlók számára professzionális felhasználásra alkalmas termékek (pld. orvosi műszerek, eszközök) is elérhetőek a Webáruházban, amiket egy egyedileg kialakított áron tudnak megvásárolni és amely árak csak a regisztrációt követően lesznek elérhetőek. Szakmai Vásárlónak a következő személyek minősülhetnek: kórházak, klinikák, orvosi szakellátást biztosító intézmények, más egészségügyi intézmények, egészségügyben tevékenységet végző szakmai személyek. Termékspecifikusan a következő személyek is Professzionális Vásárlónak minősülhetnek: fogászati rendelők, fogorvosok, adott szakorvosi ellátást biztosító egészségügyi intézmények, személyek, gyógyászati segédeszköz forgalmazását hivatalosan végző intézmények, személyek, háziorvosok, fizikoterapeuták.

 

4.2.       MEGRENDELÉS

 

4.2.1.      Regisztrált felhasználó esetében a bejelentkezés a Vásárló által megadott e-mail cím, név és jelszó használatával történik. A bejelentkezéssel a Vásárló megerősíti a hatályos ÁSZF rendelkezéseinek ismeretét és elfogadását. Az e-mail cím és a jelszó megadása a Vásárló azonosítását jelenti, valamint azt, hogy a Webáruházban a megrendelést a Vásárló, illetőleg képviseletében eljáró személy adja meg. Ennek megfelelően a Vásárló a belépéssel érvényesen nem hivatkozhat arra, hogy a megrendelést nem arra jogosult adta meg. A módosított adatok esetében a regisztrációkor megadásra kerülő adatokra vonatkozó ÁSZF szabályok az irányadóak.

 

4.2.2.      Vendég felhasználó esetében nincs bejelentkezési opció, az azonosítás a Vásárló által megadott e-mail cím és telefonszám megadásával történik. Ilyenkor regisztráció nem történik, a Vásárló a későbbiekben nem lesz a Webáruház regisztrált felhasználója. Adatainak megadásával a Vásárló megerősíti a hatályos ÁSZF rendelkezéseinek ismeretét és elfogadását. Vendég felhasználóként való vásárlás esetén a megrendelés Vásárló általi elküldése után a leadott megrendelés még nem végleges, ún. „Megerősítésre vár” állapotban érkezik be Szolgáltató adminisztrációs rendszerébe. A megrendelés megerősítése a Vásárló feladata, melynek a Szolgáltató által a megadott e-mail címre küldött megerősítő linkre való kattintással tud eleget tenni. A leadott megrendelés a megerősítés után válik véglegessé, és kerülhet visszaigazolásra a Szolgáltató által.

 

4.2.3.      A Vásárló fenti esetek valamelyikének teljesítésével jogosulttá válik arra, hogy a Webáruházban a termékeket, szolgáltatást megtekintse, valamint az ÁSZF és a terméknél megjelölt feltételek szerint megrendelést adjon le egy vagy több termék megvásárlására, szolgáltatás igénybevételére.

 

4.2.4.      A Webáruházban található termékeket a Szolgáltató katalógusba sorolta, amely katalógusból a termékeket Ön az egyes kategóriákra kattintva érheti el. Jelen ÁSZF értelmében terméknek minősül a Szolgáltató által a Webáruházon keresztül eladásra bocsátott, birtokba vehető, forgalomképes ingó dolog. A termékre kattintva megtekintheti a termék részletes leírását, elérhetőségét, mennyiségét, nettó és bruttó vételárárát, illetve a termékről készült képeket, melyek minden esetben csak illusztrációként szolgálnak.

 

4.2.5.      A gyógyászati segédeszköznek minősülő és a Webáruházban forgalmazott termékek esetében vényeket nem áll módunkban elfogadni!

 

4.2.6.      A megrendelések leadása kizárólag a Webáruházban lehetséges, telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vásárló részére.

 

4.2.7.      A Webáruházban a megvásárolni kívánt terméket, szolgáltatást, megjelölve a mennyiséget is a Webáruház kosarába helyezheti. Az adott termék kiválasztásakor a Vásárlónak figyelemmel kell lennie az esetleges értékesítési minimális/maximális korlátokra, a szállítási és egyéb feltételekre is. Ennek során szükséges, hogy a Vásárló részletesen átolvassa az adott termékhez, szolgáltatáshoz tartozó tájékoztatókat.

 

4.2.8.      A Szolgáltató a termékek, szolgáltatások tekintetében a gyártótól kapott termék- és szolgáltatás-információkat feltünteti. Abban az esetben, ha a Vásárló számára a termék, szolgáltatás megrendeléséhez további tájékoztatásra van szüksége, azt a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül jelezheti. A termék, szolgáltatás megrendelése érdekében a Vásárló gondos mérlegelése szükséges. A Webáruházban feltüntetett információk a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatást szolgálják.

 

4.2.9.      A Szolgáltató a Webáruházban mint termék/szolgáltatás információ kizárólag a gyártók és a nagykereskedők által nyújtott információt tünteti fel. Ezért a Vásárló annak tudatában adja meg az adott termékre, szolgáltatásra a megrendelését, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webáruházban a termék/szolgáltatás specifikus információkért, azok valóságtartalmáért, teljes körűségéért, aktualitásáért. Ezért a megrendelés véglegesítését megelőzően a Vásárló kötelezettsége és felelőssége ezen információk helytállóságáról és teljeskörűségéről meggyőződni.

 

4.2.10.   A Webáruházban feltüntetett árak bruttó árak azzal, hogy a nettó árak is tájékoztató jelleggel feltüntetésre kerülhetnek. A Webáruházban az áruk kapcsán feltüntetett árak és más tájékoztatások nem minősülnek ajánlattételnek, ez csupán felhívás ajánlattételre. Az ajánlatot a jelen ÁSZF szerint a Vásárló teszi, azzal, hogy jelzi vételi, megrendelési szándékát a Szolgáltató felé. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató által küldött, a megrendelés elfogadását (teljesíthetőségét) visszaigazoló e-mail a Vásárló számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik. A megrendelés leadásakor (elküldésekor) a Vásárló elfogadja a jelen ÁSZF-et. A megrendelés Vásárló általi véglegesítéséhez szükséges, hogy a Vásárló a számlázási címet és a szállítási címet megadja, és a termék, szolgáltatás ellenértékét kiegyenlítse (az utánvételes teljesítés kivételével).

 

4.2.11.   A Vásárló a „Kosárba” ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, amely tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. A Vásárló választhat, hogy tovább navigál a Webáruházban vagy befejezi a tájékozódást és elindítja a megrendelés folyamatát a „Kosár” gombra kattintva. Ha a Vásárló a „Kosár” lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát vagy módosíthatja azt, továbbá aktiválhatja kuponkódját vagy érvényesítheti ajándékutalványát. A „Pénztár” gomb megnyomásával az adatok kitöltéséhez érünk, ahol a Vásárló megadhatja a szállítási/számlázási címet, kiválaszthatja a szállítási és fizetési módot.

 

4.2.12.   Az adatok megadását követően Vásárló a „Rendelés megerősítése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével kapcsolatban, vagy e-mailben jelezheti a Szolgáltató felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. Addig az időpontig, amíg a Vásárló be nem fejezi a megrendelési folyamatot és a rendelés kötelező érvényűvé nem válik (ajánlati kötöttség), a Vásárló bármikor törölheti a megrendelést azáltal, hogy a fentiekben leírt, a megrendelés elküldéséhez vezető lépéseket megszakítja és elhagyja azt a weboldalt, amelyen a megrendelés leadására lehetőség van.

 

4.2.13.   A megrendelés Vásárló általi véglegesítése után – amely a Vásárló ajánlatát jelenti a megrendelt termékek vonatkozásában - a megrendelés már nem módosítható vagy vonható vissza a Webáruházon keresztül. A megrendelés módosítását vagy visszavonását a Vásárló a szolgáltató ügyfélszolgálatával történt kapcsolatfelvétel keretében módosíthatja vagy vonhatja vissza. A megrendelés módosítása vagy visszavonása csak a szállításra történő átadás előtt lehetséges.

 

4.3.       FIZETÉS

 

4.3.1.      A Vásárló a megrendelés véglegesítéséhez köteles a termék, szolgáltatás megvásárlásához a fizetésről rendelkezni. Egyes termékek, szolgáltatások esetében egy vagy több fizetési mód kizárásra vagy összeghatártól függően korlátozásra kerülhet.

 

4.3.2.      A megrendelt termékek vételárát magyar fizetőeszközben (magyar forintban) kell megfizetni. A megrendelt termék a teljes vételár és szállítási díj kifizetésig a Szolgáltató tulajdonában marad.

 

4.3.3.      Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a Webáruházban a termékek mellett találnak, azonban ezek az árak még nem tartalmazzák a szállítási költséget. A megjelenített ár nem tartalmazza az esetlegesen kialkudott vagy érvényesített egyéni kedvezményeket, de tartalmazza az aktuális akciókat. Akciós termékek esetében az egyedi akciós ár a készlet erejéig tart. A termék szállításának díja a szállítási módtól és a vételár kifizetésének módjától függően eltérő lehet. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt jelenik meg.

 

4.3.4.      A kifizetésre az alábbi módon kerülhet sor:

 

·        OTP BANK ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉS - Webáruházunk részére az OTP Bank Nyrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor átirányítjuk az OTP Bank fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a Webáruház oldalán.  A Webáruház a kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet;

 

·        FIZETÉS BANKI ÁTUTALÁSSAL - Megrendelést követően egy elektronikus díjbekérő számlát (Pro Forma számla) küldünk (e-mail üzenetben, amit akár a személyes oldalad, rendelések menüpontból is letölthetsz), melyen megtalálhatóak az átutaláshoz szükséges adatokat: bankszámlaszám, valamint a megrendelési szám, amit a közlemény rovatban kell feltüntetni;

 

·        KÉSZPÉNZ - Készpénzzel az utánvétes rendelés átvételekor fizethet legfeljebb bruttó 500.000, - Ft-os összeghatáráig. Futárszolgálattal szállított rendelések esetén a helyszínen kizárólag készpénzes fizetési lehetőség érhető el.

 

4.3.5.      Amennyiben a Webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vásárlót az új adatokról. A Vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéskötéstől. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a Webshopban hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató, a telefonon vagy e-mailben felveszi a Vásárlóval a kapcsolatot és felajánlja, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

4.4.       MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA

 

4.4.1.      A kötelező érvényű megrendelés leadása után a Vásárló a megrendelésben megadott e-mail címre visszaigazolást kap a megrendelés feldolgozásának megkezdéséről, amely tartalmazza a megrendelés számát és a leadott megrendelés adatainak az összefoglalását. Egy következő e-mail-ben a Szolgáltató - a szállítás várható időpontjának megjelölése mellett – visszaigazolja, mellyel elfogadja a megrendelést, vagy amennyiben ez bármely oknál fogva nem lehetséges, felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval. A megrendelés elfogadása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárló megrendelését 48 órán belül visszaigazolni; amennyiben a 48 órás visszaigazolási kötelezettség ideje alatt a Vásárló nem kapott értesítést, megszűnik az ajánlattételi kötöttsége. Kérjük, ellenőrizze spam beállításait, illetve a különböző automata mappákat, mert visszaigazoló levelünk emiatt elkerülheti figyelmét.

 

4.4.2.      A Szolgáltató nem felelős a Vásárló által véglegesített megrendelésben foglaltak helyességéért, valóságtartalmáért, valamint azért, hogy e megrendelésben foglaltakat a gyártó vagy kereskedő teljesíteni tudja a megrendelésben foglaltaknak megfelelően. A valótlan tartalmú megrendelésből eredő, a Szolgáltatót ért valamennyi kárért, veszteségért a Vásárló teljes körű helytállási és megtérítési kötelezettséggel tartozik a Szolgáltató felé - beleértve a Szolgáltatóval szemben érvényesített szerződéses és szerződésen kívül okozott kárt, valamint a nem vagyoni kárt, továbbá a Szolgáltató által elszenvedett egyéb vagyoni és nem vagyoni kárt is.

 

4.4.3.      Habár a Webáruház mint internetes felület – sajátosságaiból eredően – mind belföldön, mind külföldön elérhető, azonban a Szolgáltató kizárólag azon megrendeléseket fogadja be, amelyek szállítási helye Magyarország területe.

 

4.4.4.      Abban az esetben, ha a felek közötti szerződés létrejöttekor, illetőleg azt követően az adott termék, szolgáltatás esetében készlethiány merül fel, erről a Szolgáltató a Vásárlót e-mailen értesíti, megjelölve a várható legkorábbi szállítási időpontot. A Szolgáltató erről telefonon is megkísérli értesíteni a Vásárlót.

 

4.4.5.      A megrendelés feldolgozásának és teljesítésének az állapotáról a Vásárló tájékozódhat a Webáruházban.

 

4.5.       ÁTVÉTEL ÉS KISZÁLLÍTÁS

 

4.5.1.      A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut szállítási költség ellenében szállítja ki a Vásárló részére. Szolgáltató a Vásárlót a szállítási díjról a megrendelési folyamat során tájékoztatja. A szállítási díj meghatározása a kosárban lévő termékek figyelembevételével történik.  A Szolgáltató jogosult az eltérő termékkategóriák esetén eltérő szállítási díjakat alkalmazni. A Szolgáltató bizonyos kedvezményes időszakokban a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy fuvarozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon vagy az adott promócióban közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget, vagy a Megrendelés egyébként megfelel a promóció feltételeinek. A feltételek meghatározására a Szolgáltató egyoldalúan jogosult. Amennyiben a Vásárló olyan terméket is rendel, amely nem érintett az ingyenes szállítással, akkor a Szolgáltató jogosult szállítási díjat felszámítani az adott Megrendeléssel összefüggésben. A szállítási költséggel terhelt megrendelések esetén a fuvardíjat (szállítási költséget) a Vásárló viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló e-mailben is feltüntetésre kerül. Amennyiben a Vásárló a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Nagyméretű csomagok kiszállítása értékhatártól függetlenül minden esetben külön díjszabás szerint kerül elszámolásra, ingyenes kiszállítás nem igényelhető.

 

4.5.2.      A társaság Magyarország területén kívül szállítást nem végez.

 

4.5.3.      A szállításra jellemzően a Vásárló által véglegesített megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolását követő 10 munkanapon belül (hétfőtől péntekig) kerülhet sor. Azon termékek vonatkozásában, melyek esetében az elérhetőségnél az szerepel, hogy „Raktáron, szállítás 24 óra alatt”, vagy „24 órán belüli szállítással”, a Szolgáltató vállalja, hogy a terméket a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolását követő 24 órán belül szállításra összecsomagolja, és átadja a futárszolgálatnak. A Vásárló által megjelölt szállítási helyre történő teljesítésre jellemzően a futárszolgálatnak történő átadástól számított 1-2 munkanapon belül kerül sor.

 

4.5.4.      Tekintettel arra, hogy egyes termékek, szolgáltatások beszerzéséhez és szállításához – a gyártói, nagykereskedői készletektől és lehetőségektől függően – hosszabb időszak szükségessé válhat (pl. mennyiségtől vagy külföldi beszerzéstől függően), ezt a körülményt a Szolgáltató az adott terméknél, szolgáltatásnál jelzi. Azonban előfordulhat olyan eset, amikor a Szolgáltató előre nem rendelkezik információval ezen hosszabb időszakokról, amely esetben a Vásárlót e-mailben értesíti az eltérő szállítási határidőkről.

 

4.5.5.      Egyedi szállítási igényű megrendelések: Amennyiben a megrendelt termékek mennyisége és/vagy súlya, a megrendelés összege nem teszi lehetővé a futárszolgálattal, a fentiekben megjelölt költségen történő kiszállítást, a Vásárló e-mailen értesítést kap a várható szállítási költségről.

 

4.5.6.      Sikertelennek minősül a kiszállítás, amikor a Vásárló a terméket, szolgáltatást a kiszállításkor nem veszi át és egy ismételt kiszállítás esetében sem kerül rá sor. Ebben az esetben a megrendelés visszavontnak tekintett. Vásárló köteles olyan címet feltüntetni szállítási címként, ahol a szállítás napján biztosan tartózkodik valaki, aki át tudja venni a csomagot.

 

4.5.7.      A termék szállítási helyre történt megérkezésekor a Vásárló köteles a termék csomagolását átvizsgálni. Amennyiben az sérült arról ajánlott jegyzőkönyvet felvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem köteles elfogadni.

 

4.5.8.      A Szolgáltató vállalja, hogy az árukat minden alkotóelemmel és kiegészítővel együtt a szerződésnek megfelelően szállítja ki Vásárló részére. A megrendelés leadásakor a Vásárló az alábbi szállítási módok közül választhat:

 

·        Futárszolgálat (házhozszállítás vagy GLS csomagpontra, átvételi pontra történő szállítás);

·        Egyedi szállítási igényű megrendelések kiszállítása, amelyek esetében nem lehetséges a futárszolgálattal történő szállítás;

·        Személyes átvétel – amennyiben annak lehetőségét a Szolgáltató biztosítja - a Szolgáltató által a weboldalán közzétett - folyamatosan bővülő - átvételi pontokon.

 

4.5.9.      Logisztikai központunkban csak interneten előzetesen leadott és visszaigazolt megrendelések személyes átvételére van lehetőség! Amennyiben az Ön megrendelése átvehető logisztikai központunkban, arról külön e-mail értesítőt kap "Megrendelés átvehető" tárggyal. Az e-mail értesítést követően 14 nap áll rendelkezésre a termék átvételére, ezután előzetes értesítés nélkül, a megrendelés törlésre kerül. Az e-mail hiányában sajnálatos módon nem áll módunkban kiszolgálni egyik központunkban sem. A személyes átvétel 2021. október 18-tól átmenetileg, ellenkező rendelkezésig szünetel.

 

4.5.10.   Az átvételi pontként szolgáló gyógyászati segédeszköz szaküzletekben történő csomagátvétel esetében a Webáruházban csak bankkártyával való fizetésre vagy előre utalásra - díjbekérő számla alapján - van lehetőség.

 

4.5.11.   Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatja, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak.

 

5.           ELÁLLÁS, FELMONDÁS

 

5.4.       A fogyasztót megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap. A jelen fejezetben foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

5.5.       Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ezért jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

 

5.6.       A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (azaz akár a tizennegyedik napon) elküldi elállási, felmondási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A nyilatkozatot a Szolgáltató fentebb megjelölt címére kell eljuttatni postai úton, vagy e-mailben. A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát gyakorolhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében található nyilatkozat minta kitöltésével és bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási/felmondási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

5.7.       Fogyasztó elállás/felmondás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató fentebb feltüntetett ügyfélszolgálati címére (lásd 2.2 pont) indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. (Átvevőpont: EUROMEDIC TRADING Kft. Ügyfélszolgálat, 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 36-40.). A Szolgáltató jogosult egyoldalúan ezen átvevőponton kívül egyéb átvételi pontokat is meghatározni. A határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. Ha valamilyen okból kifolyólag egy adott megrendeléshez kapcsolódó termékeket különböző időpontokban szállítanánk ki, úgy az elállási jog gyakorolhatóságának határideje az utolsóként kiszállított termék átvételétől számítandó. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

5.8.       A termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a fogyasztó felel.

 

5.9.       Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám, vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

5.10.    A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát különösen, de nem kizárólagosan olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, továbbá romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

 

6.           HIBÁS TELJESÍTÉS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

 

6.1.      Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

6.2.       Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Ön az eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A vállalkozás megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a vállalkozásnak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

a)   a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a vonatkozó feltételeket, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

b)   ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

c)   a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

d)   a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

 

Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.

A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét.

Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy a fogyasztónak a vállalkozás költségére vissza kell küldenie a vállalkozásnak az érintett árut, és a vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Ön az eladó vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az eladó vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

6.3.       Termékszavatosság 

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

 

·        a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 

·        a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 

·        a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

 

A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

6.4.       Abban az esetben, ha a kiszállított terméknek látható anyag- vagy gyártási hibája van, ideértve a szállítás során keletkezett sérüléseket, kérjük, hogy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölje velünk e-mailben vagy vállalkozásunk címére küldött levélben, vagy pedig az áru átvételekor a fuvarozó munkatársának. Ha a vevő hibás teljesítésből eredő jogát érvényesíti, az eladó írásban visszaigazolja a jog érvényesítésének időpontját, a javítás elvégzését és annak időtartamát.

 

7.           JÓTÁLLÁS

 

7.1.       A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Ptk. és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

 

7.2.       Amennyiben a gyártó meghatározott áru tekintetében meghatározott időtartamra a tartósságra vonatkozó jótállást nyújt, a fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt, hogy az áru hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerint.

 

7.3.       A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Ha a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyeztetik üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt termékek. A jótállás időtartama az eladási árhoz igazodik az alábbiak szerint.

 

a)      10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b)     100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c)      250 000 forint eladási ár felett három év.

 

7.4.       A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 

·        szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

·        rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

·        helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

·        elemi kár, természeti csapás okozta.

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:

 

·        elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.

·        ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta

 

Ha jótállásra vonatkozó rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Vásárló által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Vásárló részére visszatéríteni.

 

Ha jótállásra vonatkozó rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Vásárló nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Vásárló nem kívánja a fogyasztási cikket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Vásárló által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Vásárló részére visszatéríteni.

 

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában - a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Vásárló által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Vásárló részére visszatéríteni.

 

7.5.       A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

 

7.6.       A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

7.7.       A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 6. fejezetben meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. A jótállás nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

 

7.8.       Az e pontokban foglalt jogosultságok a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztót illetik meg.

 

7.9.       Önkéntes jótállás: A Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Webáruházban, a termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Várásló általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli. Jelen pontban meghatározott önkéntes jótállás kizárólag a Szolgáltató és a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztók között kötött szerződésekre vonatkozik.

 

8.           PANASZKEZELÉS

 

8.1.       Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait (panaszait) a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségein (lásd 2.2 pont) terjesztheti elő.

 

8.2.       A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

8.3.       A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató a Vásárlóval köteles közölni.

 

8.4.       A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vásárlóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

 

8.5.       A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

 

9.           VITARENDEZÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

 

9.1.       Felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben a Felek között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita egyeztető tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a fogyasztó rendelkezésére:

 

9.2.       A fogyasztó - panasz elutasítása esetén, annak jellege szerint - békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett független testület. Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület:

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu  

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

 

A békéltető testületek elérhetőségei: www.bekeltetes.hu  

 

9.3.       Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el. A kormányhivatalok elérhetőségei: www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek    

 

9.4.       Online vitarendezési platform: Az ODR az EU interaktív fogyasztóvédelmi platformja, melynek segítségével a fogyasztó panaszt tehet a következő címen: www.ec.europa.eu/consumers/odr   

 

9.5.       A hazai OVR kapcsolattartó pont elérhetőségei az alábbiak:

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium - Európai Fogyasztói Központ
Székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
Levelezési cím: 1440 Budapest Pf. 1.
Telefon: 06-1-795-52-33
E-mail: odr@itm.gov.hu   

 

9.6.       A fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

10.        ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

10.1.    A Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

 

10.2.    Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti az ÁSZF többi részének érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a szabályozások érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezések gazdasági célkitűzéseinek.

10.2.

10.3.    A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-t bármikor egyoldalúan - részben vagy egészben - módosítani. Az ÁSZF módosításai eltérő kikötés hiányában a Webáruház honlapján történő közzététellel lépnek hatályba és e dátumtól alkalmazandóak. A Webáruházban történő vásárlás esetén a megrendelés rögzítésekor hatályos ÁSZF rendelkezések az irányadóak.

 

10.4.    A weboldal használatához szükséges azon tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a jelen weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. A személyes adatok Szolgáltató általi kezelésére vonatkozó információkat az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, mely dokumentum jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

 

***

 

 

1. számú melléklet

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA

(csak az adás-vételi szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: EUROMEDIC TRADING Kft. [postacím: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 36-40. (A terméket ide kell visszaküldeni!); telefonszám: + 36 1 815 3180; e-mail: info@webmed.hu]

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Fogyasztó neve:

Fogyasztó(k) címe:

Fogyasztó(k) aláírása:

Kelt:

 

 

Az oldal tetejére